Välkommen till Finnword

Finnword Services

Finnword är ett översättningsföretag som erbjuder högkvalitativa översättningar från svenska, engelska, danska, norska och spanska till finska.

Finnword grundades av Lucia Tuulikki Orellana år 1995. Kunderna finns inom statlig och kommunal förvaltning samt översättningsbyråer och företag inom många olika branscher.

Finnword översätter företagsbroschyrer, webbsidor, kundtidningar, reklammaterial, produktkataloger och bruksanvisningar etc.

Finnword använder de senaste programvarorna och arbetsverktygen inom branschen, bland annat SDL Studio, memoQ och Memsource, för att kunna arbeta så effektivt som möjligt och alltid hålla en konsekvent terminologi.