Om mig

Översättningar från svenska, engelska, spanska, danska och norska till finska.

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Finland och mitt modersmål är finska.
Fil.kand. vid Stockholms universitet – huvudämne finska; översättning; kreativt skrivande på finska.
Språkstudier utomlands (examen chefssekreterare/utlandskorrespondent med undervisning och praktik i England och Schweiz; tolk- och översättarinstitutet Eladi i Chile; spanska vid Alicante universitet i Spanien).

Har varit anställd på internationella företag i Sverige inom branscherna aluminium, skogsindustri, läkemedel, processteknik under åren 1985–1996.
Eget översättningsföretag sedan 1995.

Medlemskap i branschorganisationer

Jag är medlem i Sveriges facköversättarförening (SFÖ) och Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF).